Online Assessments

"Vertoond gedrag is de beste voorspeller van toekomstig gedrag."

Met de online persoonlijkheidsvragenlijst wordt een persoonlijke profiel in kaart gebracht. Naast de keuze uit een pallet van alle mogelijke competenties kunnen ook je talenten voor sales gerelateerde activiteiten zichtbaar worden gemaakt. Ook is het mogelijk om op vier niveaus van leiderschap je ontwikkelpunten aangereikt te krijgen.
Mocht je benieuwd zijn of jouw profiel matched met een toekomstige functie of rol, dan is ook dat mogelijk met PAPI. PAPI is een assessmenttool van Cubiks.
Op voorhand wordt dan met de online jobprofiler het functieprofiel samengesteld door een aantal experts die weten wat er van deze functie of rol wordt verwacht. Door het deskundig feedbackgesprek en de verschillende rapportages, waaronder het coachingsrapport ben je in staat om je persoonlijk ontwikkelingsplan te maken.


PAPI

PAPI
(Personality and Preference Inventory) is een werk gerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst en meet met name drijfveren, motivatie en werk gerelateerd gedrag. Kortom een belangrijke voorspelling van toekomstig gedrag. Het assessment geeft inzicht in leiderschapsstijlen, sales - en algemene vaardigheden. PAPI maakt een potentieel / learning agility interview mogelijk. Het instrument wordt door Closer2Talent als sinds 1998 gebruikt en ervaren als een betrouwbaar en valide assessment tool.

PAPI Assessments worden door Closer2Talent ingezet voor:
> optimaliseren werving en selectie proces
> ondersteuning voor loopbaanbeleid, mobiliteit en reorganisaties
> ondersteuning van coachingstrajecten
> vergroten inzicht in potentieel en leerdoelen
> en teambuilding
Soorten Assessments

> PAPI Ipsatief
Zegt alles over de persoon zelf.

> PAPI Normatief
Zegt alles over de persoon in relatie tot de gekozen normgroep.

> Match Jobprofiel
Hierin wordt het profiel van de persoon gematcht met het vooraf gedefinieerde ideaalprofiel van wat de functie/rol tot een succes maakt.

> Sales en Leiderschap
Belicht vanuit het profiel je sterke en te ontwikkelen vaardigheden

> 360o feedback
Hierin beoordeel je jezelf en word je naast de open feedback op sterke en te ontwikkelen punten, door anderen beoordeeld op de vooraf gekozen competenties.
Verschillen PAPI I en PAPI N

1 2

Jobprofiler

Een manier om de functievereisten om te zetten in PAPI termen zodat het instrument hulp biedt bij recruitment en selectieprocessen en als hulpmiddel kan dienen bij ontwikkeling. Dit instrument zorgt dat managers betrokken worden bij het proces en het helpt consensus te creëren onder HR en lijnmanagers. Job profiler is nuttig voor het aanbrengen van focus in assessments en terugkoppelingen en brengt duidelijkheid en objectiviteit in het ontwikkel- en talent identificatie proces. Het resultaat van dit proces is een ideaalprofiel van de persoonlijke karakteristieken die benodigd zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie. De uitkomst van de Job Profile, kan worden gematcht met de resultaten van de PAPI en worden weergegeven in een rapport.

PAPI en teams

Een productief team wordt gekenmerkt door harmonie & dynamiek
De overeenkomsten tussen teamleden kunnen zorgen voor harmonie binnen het team
Dynamiek: Verschillen tussen teamleden kunnen elkaar complementeren
Overeenkomsten en verschillen kunnen ook zorgen voor frustraties binnen het team.
Het is van belang om te onderzoeken welke drijfveren en frustratiebronnen er mogelijk zijn.Sales & Leiderschap

Voor nog scherpere analyses bij het selecteren voor sales- en leiderschapsposities zijn tevens twee extra versies van PAPI 3 beschikbaar. PAPI Sales en PAPI Leiderschap bevatten beiden extra persoonlijkheidsschalen welke cruciaal zijn voor mensen die werkzaam zijn binnen deze functies. Daarnaast zijn de rapporten specifiek gericht op succesbepalende gedragingen voor dit type functie.
Het Salesrapport geeft potentiële krachten en ontwikkelingspunten in de verschillende stadia van de sales cyclus.
Het Leiderschaprapport identificeert factoren die mogelijk de prestatie of doorgroei naar een bepaald leiderschapsniveau belemmeren of bevorderen.

Lees meer


360 graden feedback

De waarde van de 360 graden feedback aanpak zit deels in het feit dat je er een nauwgezetter beeld mee krijgt over de manier waarop anderen je zien functioneren en over waar jouw sterke en zwakke punten volgens anderen liggen. De verschillen tussen je eigen oordelen en die van anderen vormen een goede kans om van te leren, zowel over wat je op het werk doet als over de manier waarop je dat doet.

Diverse rapportages

> Dynamisch Rapport

> Coachingsrapport

> Profielbeschrijving voor professional

> JobProfile interviewgids

> Competentierapport

> Competentiegerichte interviewgids

> Rapportage voor respondent en derden

> Rapport met hypotheses

> Leiderschapsrapportage op 4 niveau’s

> Sales rapportage

> BIG 5 rapportage (PAPI N)

> Team profiel (max 10 profielen)

> Rapport met Motivatoren en DemotivatorenLees meer