Scherpzinnig KlankboardAls directeur-bestuurder, gemeentesecretaris of manager van een afdeling wil je soms even afstand nemen van de dagelijkse werkelijkheid.

Om te reflecteren en na te denken over je mensen en gang van zaken in jouw organisatie, over nieuwe ontwikkelingen die op de organisatie afkomen, samenwerkingsvraagstukken of over ingrijpende beslissingen die je moet nemen.

Het is niet altijd even gemakkelijk om daarvoor tijd te vinden en te nemen. En als eindverantwoordelijke manager kun je sommige zaken niet bespreken met medewerkers. Om dan te kunnen klankborden zijn wij jouw betrouwbare en scherpzinnige gespreks- en sparringpartner.We luisteren onbevangen naar wat jou bezighoudt en beweegt en gaan daarover in alle vertrouwelijkheid met jou in gesprek. We stellen kritische vragen over gebeurtenissen en ontwikkelingen, over voorgenomen beslissingen en plannen. We geven feedback op wat we horen en zien, spiegelen op blinde vlekken, overtuigingen en aannames en geven alternatieven in overweging.

Jouw onafhankelijke, integere rechterhand zodat jij niet meer het gevoel hebt er alleen voor te staan."De weg naar meesterschap voor de leiders van morgen."