Bridging Your Business


Bridging Your Business (Engelstalig)
Een krachtige en eenvoudig te gebruiken bedrijfsanalysetool


Groei van omzet en winst is vaak een van de belangrijkste doelstellingen van een onderneming. Echter, slechts weinig mensen begrijpen daadwerkelijk welke factoren bijdragen aan de groei en de erosie van de omzet/winst en over de echte potentiele groei kansen. Innovatie, creativiteit, ondernemerschap blijven een sleutel voor succes maar het is belangrijk om eerst duidelijk te definiëren welke factoren bijdragen aan de groei of de erosie voordat je een strategisch plan of budget maakt. De groei die nodig is om bijvoorbeeld de verkoopdoelstelling voor komend jaar te behalen is altijd meer dan de simpele rekensom uitgaande van het resultaat van het voorgaande jaar. De benodigde groei, om het komende jaar budget te behalen, is niet alleen afhankelijk van factoren die de groei positief beïnvloeden maar ook van factoren die juist negatief werken zoals u kunt zien in de twee onderstaande grafieken.

                                     

Simpele rekensom               Positieve (groen) en negatieve (rood) factoren


Het Engelstalige boek Bridging Your Business beschrijft niet alleen een systematische methode om het verschil in resultaten zoals bijvoorbeeld Omzet of Standaard Marge, tussen twee perioden te analyseren maar het levert ook een bewezen effectieve methode om deze analyse naar de organisatie te communiceren. Sterker nog, alle afdelingen binnen een organisatie spelen een belangrijke rol in het Bridging Your Business proces.

Het Engelstalige boek beschrijft aan de hand van een voorbeeld hoe de positieve en negatieve factoren bepaald en gedefinieerd kunnen worden. Daarnaast worden de berekeningen van de impact van iedere factor beschreven met als eindresultaat en gedetailleerde “Brug” van de ene periode naar de andere. Zie onderstaand voorbeeld.
Door gebruik te maken van de Bridging Your Business methode verkrijgt men een duidelijk en kwantificeerbaar overzicht van de positieve en negatieve factoren die van invloed zijn op de resultaten van de onderneming.
Mede daardoor kan men snel en adequaat reageren op veranderingen.

 

‘Education is all a matter of building Bridges.’

 

Bestellen kan via:

BOL.COM
MANAGEMENTBOEK.NL
PAAGMAN
AMAZON.DE
BRUNA