Documentaire

Next Y generation
"Talking About mY Generation" is een documentaire gemaakt door Mart Bloem over talent, passie, stress en burn-out onder Young Professionals van de Generatie Y (geboren tussen 80-95). Een film die duidelijk maakt dat er verschillen zijn tussen generaties op de werkvloer.
Closer2Talent heeft een actieve bijdrage aangeleverd aan deze documentaire.

Hoe houden we de Young Professionals ‘duurzaam’ aan boord? En wat kunnen we van ze leren?

Enkele cijfers en feiten:
- 95% van de Young Professionals geeft het werkgeluk een magere 6.
- Young Professionals kunnen onvoldoende zichzelf zijn in hun werk en ervaren te weinig ruimte voor ontwikkeling.
- 67% van de Young Professionals gaat binnen 1 jaar op zoek naar ander werk.
- Keuzestress en werkstress is de afgelopen jaren enorm toegenomen onder Young Professionals. En ook burn-out neemt sterk toe bij Generatie Y.

Generatie Y heeft het soms moeilijk, maar is ook een generatie met heel veel kwaliteiten.

Maak jij optimaal gebruik van de talenten en kwaliteiten van de Generatie Y?

Haal deze documentaire in huis door er samen naar te kijken en het af te sluiten met een verhelderende dialoog met concrete acties. Dan is er een basis gelegd om optimaal gebruik te maken van de talenten en kwaliteiten van Generatie Y.

Closer2Talent faciliteert graag een bijeenkomt in jouw organisatie.