Talkingstick

DIALOOGPRINCIPES

Neem plaats in een open kring, dus geen tafel in het midden.
De facilitator opent, zet de toon en bewaakt de dialoogprincipes.
Wie de talking stick vasthoudt, spreekt. Vanuit het hart. De anderen luisteren, met volledige aandacht.
De talking stick gaat rond. Passen mag!
Stel vooraf geen doelen en laat je verrassen door de magie van de cirkel.DIALOOG EN DE TALKING STICK
Echt luisteren en een open dialoog vormen de basis van goede menselijke communicatie. Ondanks al onze moderne en snelle communicatietechnieken lijkt het alsof onze interactie steeds vluchtiger wordt. Juist in deze tijd zijn we weer op zoek naar echte verbinding, met onszelf en met elkaar.

Closer2Talent werkt daarom met de talking stick, deze stamt vanuit de Amerikaans Indiaanse traditie. Stamhoofden hadden toen nog geen powerpointpresentaties. Wel hadden ze de talking stick. Gezeten in een kring rondom het kampvuur, ging deze rond. Zo ontstond een echte dialoog.

Met de talking stick worden ook nu weer verbluffende resultaten geboekt. Een heel ander niveau van communicatie ontstaat. Respect, inzicht en inspiratie zijn het resultaat. Het is een middel voor ‘seeking the greater truth’.

Wil je zelf het gebruik van de talkingstick ervaren? Neem dan contact met ons op.