Interim ManagementVanuit onze aanpak werken we vanuit voorbeeldgedrag. Zo nemen we de leiding en coachen we in de dialoog indien nodig, werken we mee in alle rollen en geledingen, maar kennen ook het moment wanneer de resultaten bereikt zijn en werkwijze verankerd om dan gepast afscheid te nemen en nazorg en betrokkenheid op afstand te organiseren.Interim rollen

> Interim HRM / HRD

> Interim organisatie ontwikkeling

> Interim Programmamanager

> Procesbegeleiding

> Resultaatgerichte HR-expertise op tijdelijke basis

> HRM/ HRD Schaduw-consultancy

 Procesbegeleiding

Het is vaak niet eenvoudig irritaties, verschillen van mening en conflicten in de eigen kring van een team, afdeling of organisatie oprecht en onbevangen te bespreken. Daarvoor zijn de betrokkenen zelf te veel deel van het vraagstuk. Persoonlijke betrokkenheid, eigen overtuigingen en standpunten maken het dan vrijwel onmogelijk een vraagstuk open en eerlijk onder ogen te zien, laat staan op te lossen. In deze gevallen treden wij op als onafhankelijke procesbegeleider.

Interactieve kracht

We zijn als interactieve kracht in staat om:
Juiste condities te creëren die nodig zijn om samen te kunnen werken. De kunst van het samen denken te ontwikkelen. Een sfeer te creëren waarbij een goede dialoog plaats kan vinden-faciliteren van een verbindend vermogen door in het midden van de ‘orkaan’ te blijven staan en zorgen dat alle betrokken partijen goed met elkaar in gesprek zijn. Woorden als daadkracht & draagvlak krijgen betekenis en maken we de taart voor iedereen groter.Inspiratievolle lezingen

Lezingen rondom benutten talent, in je kracht komen, toekomst van werk, lerende organisaties.

> Talent met een knipoog

> HR in 2017

> Toekomstig Leiderschap

> HRM met een knipoog

> Talentcreatie

> Human Resouces Developement

> Dialoog op het werk

Facilitator

Facilitator van inspirerende workshops – dialoogcirkels - intervisiesessies

Elke bijeenkomst heeft een ander doel, en elk doel vraagt om een eigen aanpak. En omdat elke facilitator anders is, met eigen sterkten en zwakten, is bij elke aanpak een ideale facilitator te bedenken. Onze facilitators beschikken over die vaardigheden die nodig zijn om het verschil te maken. Zo zijn zij in staat om samenwerkingsverbanden bij de klant tot stand brengen, geschikte groepsprocessen te plannen, het scheppen en behouden van een sfeer waarin deelnemers actief meedoen aan het proces, begeleiden van de groep naar bruikbare resultaten. Ontwikkelen en onderhouden wij ons van professionele kennis en ontwikkelen zo een positieve – en professionele houding.

 Expertise Opleiden & Ontwikkelen

Opleidingsland kent vele aanbieders. Soms zie je door de bomen het bos niet meer en is een goed advies geen overbodige luxe. Vanuit de organisatie wordt vaak een advies gevraagd welke opleiding nu geschikt zou zijn voor bepaalde afdelingen, teams en/of individu. Het blijkt moeilijk om het juiste advies te geven. Tijd, kennis en kunde spelen hierbij vaak een rol. Naast Human Resources zijn er vaak meerdere afdelingen binnen de organisatie die zich bezighouden met opleidingsvraagstukken. We zien dan ook vaak een versnippering binnen de organisatie ontstaan waar door ineffectiviteit niet meer te vermijden is. Door de enorme focus op de interne bedrijfsvoering is men zich niet bewust van 'best practices' als benchmarks uit de omgeving.
Na veel intern beraad is er gekozen om een Management Development programma op te starten. Na de vraag wie dit traject continu ging begeleiden viel er een stilte. Closer2Talent stelt haar expertise graag ter beschikking.