AanpakPraktisch en ervaringsgericht ontwikkelen voert de boven toon. De unieke samenwerking van trainers maakt dat het leren als zeer levendig wordt ervaren en telkens de onderliggende essentie wordt geraakt. De gecreƫerde setting en interventies over de dingen die er toe doen maakt dat individuen & teams slagvaardig gaan groeien en de organisatie in beweging komt!

Drie pijlers
Closer2Talent werkt procesmatig samen met haar opdrachtgevers vanuit de volgende drie pijlers:

1. Dialoog, leidt tot gelijkwaardigheid en wezenlijke verbinding;

2. Voorbeeldgedrag, conform de Piramide van Bateson beginnen bij de top, authentiek zijn in de transformatie en aangrijpen op gedragsniveau;

3. Vrije keuze, geeft energie, spreekt mensen op hun hoogste potentie aan. De eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd en authenticiteit beloond. Er wordt uitgegaan van het goede.

Interactie & dynamiek

Vanuit eigen verantwoordelijkheid en met focus op de onderlinge samenwerking.

Inhoud

De weg van het ontwikkelen gaat altijd binnen de context van de werkinhoud en op het snijvlak van persoon en inhoud.

Kortom:
Talent - Team- en Organisatieontwikkeling vanuit strategie en verbinding naar uitvoering. Het ontwikkeltraject maakt de koppeling van het nu naar de gewenste situatie in toekomst. We verbinden de prestaties aan individu en koppelen deze aan de organisatiewaarden. Controle verandert tijdens het traject naar sturing en monitoring in een professioneel samenspel met verantwoordelijke medewerkers. Het wat en het hoe van het ontwikkeltraject vindt altijd plaats binnen de context van het eigen werk en op het snijvlak van persoon en inhoud.