Sales & Leiderschap


Leiderschapmodel

 

 


In dit leiderschapport wordt het persoonlijkheidsprofiel gekoppeld aan het Leiderschapsmodel van Cubiks. Dit model is verdeeld in vier brede leiderschapsniveaus, met bijhorende subdimensies. Dit zijn de volgende:
> Richting geven:
o Visie bepalen: zorgt ervoor dat de strategie van de organisatie wordt gecommuniceerd en begrepen, en creëert betrokkenheid bij de strategie.
o Omgevingsbewustzijn: hanteert een breed perspectief. Gaat op zoek naar referentiepunten buiten de organisatie en leert van verschillende bronnen om optimaal te kunnen anticiperen en reageren op toekomstige trends.
o Prioriteiten stellen: stelt duidelijke doelen en prioriteiten. Zorgt dat de nodige hulpmiddelen beschikbaar zijn en houdt mensen verantwoordelijk voor het behalen van de doelen.
> Behalen van resultaten:
o Oordeelsvorming: put uit een scala aan informatie om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen, zelfs in onduidelijke of onzekere situaties.
o Gedrevenheid en veerkracht: is vasthoudend en toegewijd, laat verantwoordelijkheid en ownership zien voor het behalen van resultaten.
o Organiseren van verandering: begeleidt veranderingen om de organisatie te helpen haar doelen te behalen en biedt tijdens dit proces ondersteuning aan de mensen binnen de organisatie.
> Persoonlijke ontwikkeling:
o Ontwikkelen van talent: ontwikkelt en behoudt talenten ten behoeve van het langetermijnsucces van de organisatie.
o Gericht op leren: ontwikkelt zichzelf proactief en leert snel. Is in staat om het geleerde direct toe te passen en benut uitdagende kansen optimaal.
> Anderen inspireren:
o Samenwerken: bouwt en onderhoudt sterke relaties en netwerken op verschillende gebieden, ondersteunt samenwerking op een actieve manier om bredere organisatiedoelstellingen te behalen.
o Impact en beïnvloeden: communiceert met impact en pikt subtiele emotionele en politieke signalen op. Hanteert deze effectief om te beïnvloeden en de betrokkenheid van anderen te vergroten.
o Authenticiteit: authentiek en transparant als leider. Vertoont integer gedrag en gedraagt zich in lijn met de langetermijnbelangen van de organisatie.


De vier leiderschapsniveaus zijn:
Niveau 1 – Teamleider/Professional (manager van anderen)
Iemand die expertise heeft in de belangrijkste elementen van zijn of haar afdeling binnen de organisatie en die anderen helpt in te zien hoe hun werk bijdraagt aan grotere doelen en ervoor zorgt dat het werk een hoge kwaliteit heeft. Handelt op integere wijze, geeft het goede voorbeeld en steunt het behoud en de ontwikkeling van talent.

Niveau 2 – Senior Leader/Senior Professional (leider van managers)
Heeft een middellangetermijnvisie, kijkt verder dan kortetermijndoelstellingen bij het stimuleren van prestaties. Zet aan tot verandering en spoort aan tot samenwerking. Is een rolmodel dat collega´s coacht op het uitbreiden van hun vaardigheden binnen hun organisatiegebied.


Salesmodel


Dit salesrapport bestaat uit drie delen: pre-sale, sale en post-sale.
Ieder deel bestaat uit aparte fases die gebruikt kunnen worden om het sales proces te beschrijven:
> Planning: benadert anderen voor het verkrijgen van informatie, besteedt aandacht aan doelstellingen en planningen

> Setting the scene: legt het eerste contact, toont weerstandsvermogen en volharding en oefent invloed uit op anderen

> Behoeften analyseren: begrijpt details, is creatief maar ook praktisch ingesteld, kiest de beste oplossing en checkt deze bij anderen

> Pitchen: presenteert met zelfvertrouwen oplossingen en beïnvloedt anderen door het tonen van passie en interpersoonlijke sensitiviteit

> Onderhandelen en closen: beïnvloedt anderen en is volhardend, maar verliest daarbij de klantbehoefte niet uit het oog

> Opvolgen: houdt de lange termijn relatie met de klant in gedachten bij het aandragen van oplossingen en ideeën

Iedere stap in het sales proces wordt als rood, oranje of groen weergegeven, afhankelijk van de relatieve match met de voorkeuren van de persoon. Voor iedere fase van het sales proces worden daarnaast de belangrijkste sterke punten en ontwikkelpunten weergegeven, evenals specifieke interviewvragen.


 

 


Niveau 3 – Business Leader (leider van leiders)
Heeft een langetermijnvisie, ontwikkelt de strategie voor een groot (onder)deel van de organisatie en brengt deze in de praktijk. Hij of zij begeleidt daarnaast veranderingen die nodig zijn voor het behalen van succes. Streeft naar een cultuur op basis van uitmuntendheid, integriteit en samenwerking en zet zich in voor het uitbouwen van de organisatie.

Niveau 4 – Executive Leader (senior executive)
Geeft vorm aan de organisatiestrategie, bouwt essentiële netwerken en externe samenwerkingsverbanden en bepaalt de prestatienormen voor langdurig succes. Stuurt op samenwerking over grenzen en zorgt voor een cultuur van verandering, diversiteit en innovatie.